O mnie

Magda Cop
neurologopeda


• mgr filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
• absolwentka logopedii klinicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
• absolwentka neurologopedii klinicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
• specjalista wczesnej interwencji

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole oraz placówkach terapeutycznych.
Obecnie współpracuję ze ze Stowarzyszeniem Integracyjnym Działającym Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami” w Wieluniu.

Kursy i szkolenia:
• Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
• Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
• Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i zespołem Downa
• Warsztaty logorytmiczne

Magdalena Cop

Neurologopeda

Dodatkowe usługi

Terapia reki
Zabawy i ćwiczenia mające na celu rozwinięcie lub poprawe sprawności dłoni dziecka

Korepetycje
Korepetycje z języka polskiego

Adres:

Gabinet Logopedyczny przy szkole Black Horse Magdalena Cop
Adres: ul. P.O.W 14 98-300 Wieluń
Rejestracja: tel. kom. 601 378 846
E-mail: biuro@logopeda.wielun.pl

Newsletter