Poradnik dla rodziców

PORADNIK DLA RODZICÓW

Jak stymulować rozwój mowy dziecka w domu?

Rozwój mowy dziecka można wspomagać m.in. poprzez:
- zastosowanie tzw. „kąpieli słownej” – rozmawianie z dzieckiem, mówienie do niego przy wykonywaniu każdej wspólnej czynności: spaceru, ubierania, jedzenia, oglądania obrazków, rysowania;
- czytanie wierszy, bajek, opowiadań;
- zabawy w naśladowanie odgłosów (zwierząt, instrumentów, przedmiotów, pojazdów);
- zabawy tematyczne, np. w gotowanie, robienie zakupów, w dom, wizytę u lekarza;
- śpiewanie piosenek z pokazywaniem, np. Tu paluszek; Głowa, ramiona, kolana, pięty;
- zabawy w rozumienie, np. Podaj zwierzątko, które robi miau, miau lub Podaj pieska i powiedz, jak robi piesek?”
- układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych;
- wspólne oglądanie i nazywanie obrazków;
- zabawy paluszkowe, np. Sroczka kaszkę ważyła; Kominiarz;
- wierszyki – masażyki, np. Pisze pani na maszynie;
- próby ćwiczenia warg i języka, naśladowanie minek;
- naukę piosenek, wierszyków, wyliczanek;

Rodzice!!!
- chwalcie dziecko za każdą próbę mówienia (nawet nieudaną);
- nie poprawiajcie uporczywie każdego słowa i każdej niegramatycznej wypowiedzi dziecka;
- nie porównujcie swojej pociechy do innych dzieci;
- nie wymagajcie od dziecka, aby wymawiało głoski, na które fizjologicznie nie jest jeszcze gotowe;
- unikajcie pieszczotliwej mowy (maleństwo uczy się poprzez naśladownictwo; w sytuacji, gdy osłucha się z nieprawidłową wymową, będzie przyjmowało ją za prawidłowy wzorzec).


Dodatkowe usługi

Terapia reki
Zabawy i ćwiczenia mające na celu rozwinięcie lub poprawe sprawności dłoni dziecka

Korepetycje
Korepetycje z języka polskiego

Adres:

Gabinet Logopedyczny przy szkole Black Horse Magdalena Cop
Adres: ul. P.O.W 14 98-300 Wieluń
Rejestracja: tel. kom. 601 378 846
E-mail: biuro@logopeda.wielun.pl

Newsletter