Kiedy do logopedy

KIEDY DO LOGOPEDY

Rozwój mowy dziecka ma fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i społecznego, wpływa bezpośrednio na naukę czytania i pisania.
Dlatego tak ważne jest, aby dziecko z zaburzeniami mowy zostało objęte terapią logopedycznąj jak najwcześniej.
Zdarza się, że rodzice bagatelizują problem, twierdząc, że dziecko: „z tego wyrośnie" lub słyszą od lekarza pierwszego kontaktu: „to chłopiec, więc rozwija się wolniej". To tylko stereotypy!
Jeśli dziecko zacznie mówić później, jego język będzie na niższym poziomie niż u rówieśników. Jedynie wczesna interwencja skraca czas trwania terapii i zwiększa jej efektywność. Brak interwencji logopedycznej sprawia, że wady utrwalają się i są trudne do usunięcia w dorosłym życiu.

Do logopedy należy udać się z dzieckiem zawsze, gdy mamy wątpliwości, czy jego mowa rozwija się prawidłowo, a już na pewno, gdy:

> w wieku 6 miesięcy nie gaworzy
> nie reaguje na dźwięki otoczenia N
> po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów
> wydaje się nie słyszeć lub nie rozumieć prostych poleceń
> w wieku 2 lat nie jest zainteresowane mową lub mówi mało, wypowiada zaledwie kilka słów lub dźwięków, nie łączy wyrazów w pierwsze proste zdania
> jego mowa jest mniej rozwinięta niż mowa rówieśników, na przykład posługuje się pojedynczymi słowami lub gestami, podczas gdy jego rówieśnicy budują zdania i złożone wypowiedzi
> mając 3 lata nie jest rozumiane przez osoby obce; nie mówi głosek w, f, k, g, 1, ś, ź, ć, dź, eh, j, ł
> po ukończeniu 3 roku życia nie mówi głosek s, z, c, dz
> w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć zdarzenia, bajki oraz nie mówi głosek sz, ż, cz, dź lub zastępuje je na przykład głoskami s, z, c, dz
> po ukończeniu 5 roku życia nie mówi głoski r
> zastępuje głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami,
na przykład bada-pada, buda-puda
> „zacina się" podczas mówienia
> nawykowo oddycha buzią
> podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby

Dodatkowe usługi

Terapia reki
Zabawy i ćwiczenia mające na celu rozwinięcie lub poprawe sprawności dłoni dziecka

Korepetycje
Korepetycje z języka polskiego

Adres:

Gabinet Logopedyczny przy szkole Black Horse Magdalena Cop
Adres: ul. P.O.W 14 98-300 Wieluń
Rejestracja: tel. kom. 601 378 846
E-mail: biuro@logopeda.wielun.pl

Newsletter