terapia dla dzieci

Dla dzieci

Terapia logopedyczna z zakresu:

⇒ Opóźnionego rozwoju mowy
⇒ Wad wymowy (dyslalia), takich jak:
      → Seplenienie - nieprawidłowej realizacji głosek s,z,c,dz/ś,ź,ć,dź/sz,ż,cz,dż/
      na przykład seplenienie międzyzębowe; seplenienie boczne; niezgodne z etapem rozwoju mowy zastępowanie głosek syczących głoskami ciszącymi itd.
      → Rotacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski r
      → Kappacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski k
      → Gammacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski g
      → Lambdacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski 1
      → Mowa bezdźwięczna - zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami (na przykład k zamiast g)
      ⇒ Zaburzeń mowy i komunikacji osób z problemami neurologicznymi (afazja, dysfazja, dyzartria)
      ⇒ Zaburzeń rozwojowych
      (autyzm, zespół Downa, Aspergera, Angelmana i inne)
⇒ Wczesnej interwencji logopedycznej
⇒ Zaburzeń żucia, połykania, gryzienia

Dodatkowe usługi:

• nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej,
• konsultacje i jednorazowe porady
• terapia ręki (zabawy i ćwiczenia mające na celu rozwinięcie lub poprawę sprawności dłoni dziecka
• korepetycje z języka polskiego

terapia dla dorosłych

Dla dorosyłych

⇒ Diagnoza i terapia osób z afazją
⇒ Przywracanie zdolności komunikacyjnych u osób po urazach czaszkowo mózgowych
⇒ Rehabilitacja czytania, pisania i liczenia (umiejętności utraconych na skutek patologicznych procesów mózgowych)
⇒ Terapia wad wymowy

Co to jest afazja?

Co to jest afazja?

Afazja to rozpad systemu językowego, czyli umiejętności rozumienia i tworzenia mowy, spowodowany uszkodzeniami ośrodków mowy zlokalizowanych w mózgu. Może dotyczyć nie tylko rozumienia i mówienia, ale również czytania, pisania, liczenia, odczytywania mowy ciała, poczucia czasu, orientacji w przestrzeni oaz wielu innych zdolności.

Co wywołuje afazję?
Do najczęstszych przyczyn zaburzeń afatycznych zalicza się:
• urazy głowy
• udary mózgu
- udar niedokrwienny 70-80% przypadków
- udar krwotoczny 20% przypadków
• zmiany w mózgu (guzy, procesy neurodegeneracyjne, np. choroba Alzheimera),
• toksyny (alkohol metylowy, narkotyki, tlenek węgla).

Afazja to zupełnie nowa sytuacja w życiu dorosłej osoby, na którą ani chory, ani jego bliscy nie byli przygotowani.

Jeżeli chcesz pomóc bliskiej Ci osobie z problemami komunikacyjnymi zgłoś się do logopedy!!


Dla placówek oświatowych

Oferta dla placówek oświatowych:


1. Wykonywanie badań przesiewowych na terenie placówki, w celu wyłonienia dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy, kwalifikowanych do indywidualnej terapii logopedycznej.
2. Indywidualna terapia logopedyczna.
3. Grupowe, ogólnorozwojowe zajęcia logopedyczne.
4. Konsultacje dla rodziców – BEZPŁATNE! , podczas których logopeda odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości Rodziców oraz pokaże ćwiczenia logopedyczne do zastosowania w domu.
5. Warsztaty dla nauczycieli, podczas których dowiedzą się:
- jak przebiega rozwój mowy dziecka?
- jak rozpoznać wadę wymowy u dziecka?
- jakie są rodzaje oraz przyczyny wad wymowy?
- jak stymulować rozwój mowy dziecka?
- jak wykorzystać ćwiczenia logopedyczne podczas zajęć edukacyjnych?


Dodatkowe usługi

Terapia reki
Zabawy i ćwiczenia mające na celu rozwinięcie lub poprawe sprawności dłoni dziecka

Korepetycje
Korepetycje z języka polskiego

Adres:

Gabinet Logopedyczny przy szkole Black Horse Magdalena Cop
Adres: ul. P.O.W 14 98-300 Wieluń
Rejestracja: tel. kom. 601 378 846
E-mail: biuro@logopeda.wielun.pl

Newsletter